Bostäder
Bostäderna utgör stommen i Möller Arkitekters verksamhet. Sedan 1993 har vi ansvarat för mer än ca 3000 uppförda bostäder i södra Sverige. Starten i det tidiga 90-talets byggnadskris gjorde att verksamheten grundlades i en ekonomi som präglades av återhållsamhet och rationella och kostnadseffektiva lösningar. En bra skola kan man konstatera i efterhand. Hyresrätter, bostadsrätter och ägarrätter utformar vi efter dess unika förutsättningar. Alltid med målet att vi själva skulle kunna tänka oss bo i varje enskild bostad i rätt skede i livet..
Villor
De privata bostäderna är en väldigt speciell kategori. Direktkontakten med brukarna gör att engagemanget i detaljerna blir stort. Det kan vara en intensiv och krävande process för alla involverade i projektet, men samtidigt väldigt utvecklande. Efter genomförandet har man väldigt tacksamma kunder och ofta också en nära relation som varar.
Stadsbyggnad
Planeringen av mark för bebyggelse är oerhört viktig. Miljön mellan husen är förutsättningen för att kunna skapa harmoniska områden där människor trivs. Hushöjder, byggnadsmaterial, gatubredder, torgplatser och växtlighet förenas för att skapa ramar för livet att utvecklas i. Flexibilitet i planerna krävs för att tillgodose framtida behov och nya ekonomiska förutsättningar.
Offentligt
Här är ett axplock av projekt med skolor, kontor, kyrkor, verksamheter, äldreboende, hotell och liknande. Varje projekt har unika förutsättningar som man måste sätta sig in i för att få till en bra lösning för dom som arbetar eller är kunder i dessa byggnader. Ofta mångsidiga och intressanta uppdrag.