OM OSSMöller Arkitekter är ett arkitektkontor verksamt i södra Sverige. Vi sysslar med det mesta inom byggnadsplanering och stadsplanering; bostadshus, villor, skolor, verksamheter, kyrkor, äldreboende m.m. Ett modernt och kompetent arkitektkontor som BIM-projekterar i 3D. Vi deltar ofta i arkitekttävlingar med stor framgång.

Vår personal är vår resurs. Här finns en bra blandning av kompetenta människor med olika erfarenheter.
Till varje projekt tillsätts en bra projektgrupp så att rätt kompetens finns med.

Att skapa hållbara rum för människan. Detta är utgångspunkten för vårt arbete. Människan är byggnadens centrumpunkt. Byggnader behöver människor liksom människor behöver byggnader. Summan av byggnader och människor är också större än bara summan av de ingående delarna. Tillsammans skapar de liv. Oavsett vad vi har för yrken och intressen utgör arkitekturen själva spelplanen för våra liv. Det är nyckeln till att skapa en god miljö för oss alla att leva och verka, inne och ute.

Varje plats och varje sammanhang är unika. Byggnader samspelar med omgivningen och nya byggnader utformas därför efter sina unika förutsättningar.Vi strävar alltid efter att varje ny byggnad ska innebära ett avstamp för nytt liv på platsen. När vi skissar på något nytt tittar vi på platsen, lokala traditioner, befintliga strukturer och kommunikationer. Sedan försöker vi lägga till något nytt, att se på traditionerna ur ett modernt perspektiv. Var tid har sin arkitektur och vi vill se dagens hus som en tydlig årsring på samhällets arkitekturstam.

Människan har bebott vårt klot en relativt kort tid. För att inte riskera att bli en kort parantes i historien gäller det att inte spela bort vår chans. Vi måste leva i ett nära samspel med naturen. Detta gäller i allra högsta grad våra byggnader som står för en betydande del av världens energiförbrukning och resursutnyttjande. Det gäller därför att bygga hållbart ur flera aspekter.

En förutsättning för att kunna uppföra byggnader är att ekonomin är i balans. Vi har lång erfarenhet av att hitta ekonomiska lösningar vilket resulterat i uppförandet av hyresrättsbostäder i tider då detta ansetts omöjligt. Brukarkvaliteter och estetik behöver inte automatiskt innebära dyra lösningar.

Möller Arkitekter startades som ett konsultbolag av Pontus Möller 1983. Sedan 1993 finns vi i Ängelholm med egna uppdrag. Företaget blev aktiebolag 1997 och drivs sedan 2009 av Pontus Möller, Thomas Mauritzson, Magnus Norling, 2022 anslöt Magnus Åhs och 2023 anslöt Rasmus Johansson Söder och Anders Ståhl. Vi jobbar med uppdrag från hela stadsdelar ner till den lilla friggeboden. De flesta av våra kunder vänder sig till oss för att få ritat flerbostadshus, men vi jobbar även med villor, handelshus, kontor, skolor, kyrkor och allt annat i byggnadsväg. Vi arbetar med glädje med stadsplanering, för att skapa de rätta förutsättningarna för det goda livet i och mellan husen.

Har du ett projekt och vill se hur vi skulle kunna hjälpa dig?

UTMÄRKELSER

Ängelholms arkitekturpris

2021, BRF tullporten, för bästa nybyggnad

2021, Danielslundsgatan, för bästa ombyggnad

Båstad kommuns arkitekturpris

2021, Kulturhuset Ravinen

Helsingborgs skönhetsråds skönhetspris

1996, Kv. Renen


MEDIA