Maria Hage, Gruppbebyggelse

Maria Hage, Gruppbebyggelse

Typ Gruppbebyggelse
Byggherre NCC
Byggentreprenör NCC
Stad/Plats Helsingborg
Färdigställt 1997

OM PROJEKTET

Nybyggnad av 35 villor i Mariastadens första etapp

Dela projekt

Liknande projekt

Nyhamnsporten, Flerbostadshus

Kv. Selma, Flerbostadshus

Kv. Sockerbruket 4, Flerbostadshus

Mariehäll etapp 1 & 2, Gruppbebyggelse