Nibe visitor center

Nibe visitor center

Nibe visitor center

Publicerat: 22 mars 2023

Nibe Visitor center

Nibe Visitor center är en transparent byggnad, byggd för att utbilda och visa upp Nibes produkter. Hela komplexet omfattar 4500 kvm och även en idrottshall. Allting får en helt ny kostym exteriört som interiört. Stor omsorg har lagts i val av material och detaljer för att sammanfoga samtliga byggnadskroppar i en följsam helhet. Exteriört återfinns tegel i ljus sandbeige och puts i samma ton som står i kontrast till stora glasytor och trä samt plåt med djup svärta. Interiört får vi följa teglet och glaset i en inramning av svarta inslag. Insidan mjukas upp med generösa ytor av ask och allting serveras på ett golv av kalksten från Gotland.

Här har vi som uppdrag att utöka Nibes ytor för utbildning och konferens, en om och tillbyggnad från skiss till färdig bygghandling, även all inredning har detaljritats.

Markaryd
Beställare: Nibe
Byggentreprenör: Lagans bygg

Dela projekt