Ängelholms arkitekturpris för bästa nybyggnadsprojekt

Ängelholms arkitekturpris för bästa nybyggnadsprojekt

Ängelholms arkitekturpris för bästa nybyggnadsprojekt

Publicerat: 12 oktober 2022

22 bostadsrättslägenheter i två huskroppar i Ängelholms äldre delar. Tegelarkitektur med inslag av cortenstål och omsorgsfull detaljering
som ger byggnaderna ett karaktärsfullt robust uttryck som både sticker ut och anpassar sig till sina äldre grannar.

Ängelholms Arkitekturpris 2021 för bästa nybyggnadsprojekt
Storgatan4.
Byggherre: BRF Tullporten.
Byggnadsentreprenör: MTA
Länk till projektet: Kv. Örnen

Dela projekt