Sommarhus i Björkhagen
Nybyggnad utanför Ängelholm.
Uppfört: 2003