Gård i Mjöhult
Tillbyggnad av korsvirkesgård.
Uppfört: 2014