Gård i Mjöhult

Tillbyggnad av korsvirkesgård.
Uppfört: 2014