Parallelltrapetsen / Kronogläntan i Ängelholm
Stadsplan med hus i skog. Ca. 140 bostäder
Vinst parallellt uppdrag.
Uppdragsgivare: PEAB