Göingegården Etapp II i Varberg
Stadsplaneuppdrag med ca. 1200 bostäder.
Uppdragsgivare: Derome Mark & Bostad.
Pågående uppdrag.