Fjärås i Kungsbacka
Stadsplaneuppdrag med ca 150 bostäder samt förskola
Uppdragsgivare: Derome Mark & Bostad
Detaljplan under antagande.
2015 –