Centrum i Södra Sandby
Stadsförnyelseuppdragmed bostäder.
Vinst parallellt uppdrag 2014.
Uppdragsgivare: Lunds Kommun Fastighets AB
Under genomförande.
Projektuppdrag i området:
– Stadskvarter med bibliotek, butiker, vårdcentral, hyresrätter samt
LSS boende under arbete.