Ärrarps Ängar i Ängelholm
Stadsplan med ca. 140 bostäder.
Uppdragsgivare: SKANSKA
K. Gudmundsson