Åhus 14:108 i Åhus
Stadsplaneuppdrag samt bostadsprojekt, 20 hektar med 350 bostäder.
Tävlingsvinst 2015.
Uppdragsgivare: Rivarö AB
Pågående infrastruktur
Objektuppdrag i området:
– Etapp I av gatuhus längs centrumgatan.