S:t Mikael i Ängelholm
Nybyggnad av kyrka med lokaler för barnverksamhet samt café.
Vunnen inbjuden tävling.
Byggherre: Ängelholms pastorat
Uppfört: 1997
Byggentreprenör: Leeman & Olsson