Söndrebalgs skola i Hjärnarp
Om- och tillbyggnad av 0-9 skola i Hjärnarp, Ängelholm.
Byggherre: Ängelholms kommun
Uppfört: 1998
Byggentreprenör: SKANSKA