Rönneskola i Ängelholm
Om och tillbyggnad av gymnasieskola.