Odd Fellow i Ängelholm
Om- och tillbyggnad av möteslokaler och restaurang.
Byggherre: Byggnads AB Luntertun
Uppfört: 2009
Byggentreprenör: BAB