Möller Arkitekter
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt två lägenheter i Ängelholm.
Byggherre: Möller Arkitekter
Uppfört: 2000
Byggentreprenör: Olles Byggservice