Kv. Falken i Ängelholm
Om- och tillbyggnad av butiks- och kontorslokaler på Storgatan i Ängelholm.
Byggherre: Backahill
Uppfört: 2012
Byggentreprenör: PEAB