Hotell Riviera i Båstad
Om- och tillbyggnation av hotell med 150 bostadsrum/lägenheter och restaurang.
Byggherre: Himmeslövs Havsbad AB
Uppfört: 2014-2015
Byggentreprenör: NCC Construction AB