Höja församlingsgård
Nybyggnad av församlingsgård i Höja, Ängelholm. Vunnen inbjuden tävling. Glasmålning av Nils Möller.
Byggherre: Ängelholms pastorat
Uppfört: 1992
Byggentreprenör: BAB