Ekeby Skola
Ny- och ombyggnad 0-9 skola samt bibliotek.
Byggherre: Bjuvs kommun
Uppfört: 2001
Byggentreprenör: Byggmästaren i Skåne