Wigralområdet i Ängelholm
Nybyggnad av 311 hyresrättslägenheter samt butiker, i tre kvarter. Vunnen inbjuden tävling.
Byggherre: Kv. 1 & 2, Ängelholmshem
Kv. 3, Skånehus
Uppfört: 1994-1999
Byggentreprenör: PEAB