Limhamns sjöstad i Limhamn
Nybyggnad av 29 uniqa kedjehus.
Byggherre: Skanska Nya Hem, Uniqhus.
Uppfört: 2012
Byggentreprenör: Skanska