Nybyggnation av 106 st bostadsrätter med tillhörande miljöhus och
P-garage. Projektet innefattar även 2 st lokaler.
Byggherre: Kärnhem