Nybyggnation av 17 st lägenheter, kontor, lokaler och parkeringshus.
Byggherre: Lifra