Kaptenshusen i Torekov
Nybyggnad av 10 villor i gruppbebyggelse. Vunnen entreprenadtävling.
Byggherre: PEAB
Uppfört: 2004
Byggentreprenör: PEAB