GDPR – MÖLLER ARKITEKTER DATA- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

Så här behandlar Möller Arkitekter företags- och personuppgifter

Kund och underkonsult

Möller Arkitekter behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen.

Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

För att fullgöra ett avtal

Vi använder uppgifter vid fakturerings, administration i uppdraget samt kommunikation via e-post.

För att uppfylla rättsliga intressen

Möller Arkitekter kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.

Efter en intresseavvägning

Exempel på detta är bland annat relationsbyggande/kundvärde och inbjudan till event, både till potentiella och gamla kunder.

Leverantörer

Möller Arkitekter sparar kontaktuppgifter till leverantörer som vi löpande gör beställningar från eller avser göra beställningar från. När detta inte längre är aktuellt kommer uppgifter att raderas. I vårt affärssystem Fortnox sparas endast företagsuppgifter från en leverantör, inga personuppgifter.

Rekryteringar

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Möller Arkitekter av personer som arbetar med aktuell rekrytering. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Efter avslutad rekrytering kommer dina personuppgifter att raderas om vi inte uttryckligen frågat dig om vi får behålla dem för framtida bruk.

Följande personuppgifter kommer att lagras: Ditt CV, -portfolie, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg.

Webbplats

Möller Arkitekter använder cookies för att öka användarvänligheten på webbplatsen.

Via webbplatsen kontaktformulär spar vi dina uppgifter enligt ovan för att fullgöra vara åtagande mot dig som intressent/kund. Inga personuppgifter blir tillgängliga eller publiceras på hemsidan via kontaktformuläret.