Mariastaden i Helsingborg
Stadsplan av Maria Sofia och Maria Lovisa med ca. 700 bostäder.
Uppdragsgivare: Helsingborgs stad