Göingegården i Varberg
Stadsplaneförslag med ca. 400 bostäder.
Uppdragsgivare: Derome Förvaltning